top
top2
top3 firma oferta terminy galeria kontakt

PRZEGLĄDY POD UDT:

 • wózki jezdniowe
  podnośnikowe,
 • dźwigniki:
  stacjonarne,
  przenośne,
  przewoźne,
 • podesty ruchome,
 • podesty załadowcze,
 • podesty przejezdne,
 • podesty przewoźne,
 • podesty samojezdne,
 • podesty montowane,
  na pojeździe,
 • żurawie przenośne,
 • żurawie samojezdne,
 • hakowce,
 • bramowce.
zadzwon
Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB
wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193, poz.1890).
L.p.
Urządzenie transportu bliskiego
Termin przeglądu konserwacyjnego
1. UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej co 30 dni
2. Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym co 90 dni
3. Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia co 30 dni
4. Wciągniki i wciągarki specjalistyczne co 30 dni
5. Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym co 90 dni
6. Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny co 30 dni
7. Suwnice specjalnego przeznaczenia co 30 dni
8. Żurawie z napędem ręcznym co 90 dni
9. Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe co 30 dni
10. Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne co 60 dni
11. Układnice magazynowe co 30 dni
12. Wyciągi towarowe co 90 dni
13. Podesty ruchome przejezdne co 30 dni
14. Podesty ruchome wiszące co 30 dni
15. Podesty ruchome masztowe co 30 dni
16. Podesty ruchome stacjonarne co 60 dni
17. Podesty ruchome załadowcze co 180 dni
18. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych co 30 dni
19. Schody i chodniki ruchome co 30 dni
20. Przenośniki okrężne kabinowe co 30 dni
21. Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn co 30 dni
22. Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny co 60 dni
23. Dźwigi budowlane towarowo-osobowe co 30 dni
24. Dźwigi budowlane towarowe co 30 dni
25. Dźwignice linotorowe co 30 dni
26. Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych co 30 dni
27. Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem co 90 dni
28.

Dźwigniki (według § 1 pkt 13 rozporządzenia) stałe i przewoźne

co 180 dni
29. Dźwigniki (według § 1 pkt 13 rozporządzenia) przenośne co 180 dni
30. Wózki jezdniowe z wysięgnikiem co 30 dni
31. Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem co 30 dni
32. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego
co 30 dni
33. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
prowadzone i zdalnie sterowane
co 60 dni
Projekt: Kamil Pakuła
Wszystkie prawa zastrzeżone.